wyszukaj poprzez

EdList – polski program do napisów

Program EdList jest poniekąd autorskim projektem Stowarzyszenia Tłumaczy Audiowizualnych i zarazem odpowiedzią na bardzo drogie i często nieprzystępne cenowo profesjonalne programy do napisów.

prawo autorskie

Prawo autorskie z punktu widzenia tłumacza AW

Czym jest prawo autorskie? Istnieją prawa autorskie osobiste i majątkowe. Wg art. 16 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych – prawa autorskie osobiste „chronią nieograniczoną w czasie i niepodlegającą się zrzeczeniu lub zbyciu więź twórcy z utworem”, a w szczególności prawo do: